Program podrazumeva dublji rad na emocionalnim blokadama, prepoznavanjem sopstvenih snaga i slabosti u komunikaciji i osnaživanje za rad sa teškim sagovornicima.

Kome je namenjen?

Napredni nivo obuke je namenjen učesnicima koji su već prošli trening Asertivnosti i žele da nastave sa razvijanjem veština komunikacije u pravcu asertivnosti.

Koje su teme obuhvaćene?

  • Samoprihvatanje
  • Upravljanje emocijama koje „blokiraju” asertivnu komunikciju – bes, anksioznost, povređenost, briga
  • Tehnike aktivnog slušanja i usmerenosti na sagovornika
  • Neverbalna komunikacija – kako uskladiti sve kanale komunikacije
  • Tehnike komunikacije sa „teškim” sagovornicima
  • Strategije prevazilaženja konfliktnih situacija

Koje su dobiti za učesnike?

  • Dodatno osnaživanje za direktnu komunikaciju i zauzimanje za sopstvena prava i potrebe
  • Razvijanje veština za upravljaje nekonstruktivnim emocijama koje ometaju asertivnu komunikaciju (bes, strah, povređenost…)
  • Prevazilaženje individualnih poteškoća u komunikaciji

Voditelji edukacije: Olivera Sekulić-Bartoš i Jana Kukić

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Prijavi se

Napredni asertivni trening je odlična prilika da se usavrše tehnike asertivnosti, kao i da se nauče nove tehnike čiji je cilj unapređenje komunikacije, kako u svakodnevnom životu, tako i u poslovnom okruženju. Kao nastavak i logičan sled iskustvenog asertivnog treninga, napredni asertivni trening u organizaciji Tim centra i pod vođstvom sjajnog trenera preporučujem svima onima koji žele da rade na sebi i unapređuju svoje veštine komunikacije.

Dragana Jasić - Stručni saradnik u Direkciji za ljudske resurse