Ženska REBT grupa za lični razvoj je edukativno – iskustvena grupa, namenjena sticanju veština za prevladavanje svakodnevnih životnih poteškoća kao i učvršćivanju već postignutih terapijskih rezultata.

Neki od najčešćih problema mogu uključivati emocionalne (anksioznost, stid, osećanje krivice, bes, depresija, strahovi, partnerski problemi...) ili praktične životne probleme (odlaganje, konflikti, kašnjenje, donošenje odluka, zastoji u učenju …).

Tokom rada primenjuju se strategije racionalno-emotivnog i kognitivno-bihejvioralnog terapijskog modaliteta a krovni cilj je da se polaznice osamostale u primeni ovih strategija na nošenje sa disfunkcionalnim osećanjima i ponašanjima.

Voditelj: Olivera Sekulić-Bartoš, REiKBT psihoterapeut

 

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Kontaktiraj terapeuta