Edukacija pruža mogućnost da se steknu osnovna teorijska znanja i praktične tehnike bazirane na principima racionalno emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije u radu sa decom i adolescentima. Pored tehnika prilagođenih specifičnom uzrastu i problemu, polaznici će biti u prilici da kroz različite praktične vežbe dobiju znanja o definisanju problema i strategijama koje najefikasnije vode emocionalnoj promeni kod dece i adolescenata, a koje možemo primeniti u vrtićima, školama, psihijatrijskim ustanovama.

Kome je namenjena?

 • Psiholozima
 • Psihijatrima
 • Pedagozima
 • Defektolozima
 • Socijalnim radnicima
 • Profesionalcima koji rade sa decom i adolescentima

Koje su teme obuhvaćene?

 • Prvi susret – Razvojni kriterijumi, formulacija problema, postavljanje cilja, identifikovanje i promena kognicija
 • Drugi susret – Eksternalizujući problemi: emocija besa (ADHD, poremećaji ponašanja)
 • Treći susret – Internalizujući problemi: anksioznost i strahovi
 • Četvrti susret – Razvojni problemi (radne navike, sistem nagrađivanja i kažnjavanja)

Koje su dobiti za učesnike?

 • Ovladavanje veštinama motivisanja deteta i porodice za promenu
 • Ovladavanje formulisanjem problema u REBT i CBT terminima i razvijanjem strategije za procenu kognicija
 • Usvajanje specifičnih tehnika koje se mogu primeniti u radu sa decom i adolescentima koji pokazuju različite emocionalne probleme
 • Savladavanje intervencija za tipične razvojne probleme

Voditelj edukacije: dr Olja Dukić, REiKBT psihoterapeut

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Prijavi se

Odlično osmišljena edukacija, brižljivo vodjena i realizovana od strane dr Dukić. Apsolutno osposobljava za rad sa porodicom i samom decom i adolescentima i daje doživljaj sigurnosti u radu. Preporučila bih je i preporučujem je kad god sam u prilici, svakom od svojih kolega. Bez obzira na prethodno znanje i iskustvo, na ovoj edukaciji ćete definitivno čuti i naučiti nešto novo.

Teodora Radosavljević - Psiholog, REBT terapeut

REiCBT dece i adolescenata je edukacija koja mi je proširila vidike i na ličnom i na stručnom planu. Profesionalni pristup dr Dukic, korisni saveti, prijateljski ton i atmosfera koja je stvorena u grupi su već dovoljna preporuka svim kolegama koji razmišljaju da krenu ovim putem. Sigurna sam da ćete uživati!

Ana Borković - Psiholog

Vešto vođena edukacija sa dobro izbalansiranim teorijskim i praktičnim elementima. Podjednako je razumljiva i zanimljiva kako početnicima tako i iskusnim terapeutima koji žele da prošire svoje znanje i osnaže svoj korpus veština obiljem kreativnih trehnika primerenih uzrastu i potrebama klijenata.

Slađana Crnomarković - Psiholog, REBT terapeut