Krijete ih od sebe i drugih? Plašite se da će izmaći kontroli? Kažete da ste dobro, čak i kada niste? Na psihoterapiji slobodno možete da pokažete kako se osećate i govorite o tome.

Psihoterapija i savetovanje

Različite emocionalne i bihejvioralne blokade mogu da ometaju našu funkcionalnost kako na poslu tako i u partnerskim odnosima, porodici, druženju… Psihoterapija je proces tokom kojeg klijent i terapeut zajadničkim snagama, strukturisano i strateški, rešavaju poteškoće koje remete klijenta da živi život kakav može i želi.

Problemi kojima se bavimo

Rad na problemima se odvija uz saradnju i odnos poverenja između klijenta i terapeuta. U TIM Centru primenjujemo principe Racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne psihoterapije (REiKBT) i Geštalt psihoterapije. Problemi kojima se bavimo su:

 • anksioznost
 • panika
 • depresija
 • apatija i bezvoljnost
 • bes i agresivno ponašanje
 • nezdrava ljubomora
 • poremećaji ponašanja
 • problemi u porodičnim i partnerskim odnosima
 • nekonstruktina komunikacija i konflikti
 • niska radna efikasnost
 • odlaganje
 • odustajanje
 • nemotivisanost
 • neefikasne strategije rešavanja problema
 • zastoji u učenju
 • nisko samopouzdanje…

Šta želimo da postignemo?

Usmereni smo na rešavanje vaših konkretnih problema, preko jasno postavljenih ciljeva na kojima radimo i precizno praćenje terapijskih efekata. Cilj nam je da savladate strategije kojima ćete dugotrajno održavati promenu i biti osposobljeni za samostalno prevazilaženje svakodnevnih izazova.

Osobe koje se bave psihoterapijom i savetovanjem su Danka Đukanović i Jana Kukić.