Sistemska porodična terapija je priznati naučno zasnovan terapijski pristup koji se fokusira na porodične i druge relacije koje su važne za osobu. U osnovi porodične terapije je sistemska perspektiva, razumevanje i posmatranje problema individue u odnosu na različite kontekste u kojima ona funkcioniše. Porodica se posmatra kao prostor za rast i razvoj psihičkog identiteta pojedinca i predstavlja jedan poseban kvalitet i mnogo više od skupa individua koje dele fizički i psihološki prostor. Porodična terapija se smatra poželjnom vrstom tretmana u različitim okolnostima i kod svih problema koji mogu da utiču na funkcionalnost porodice i njenu ulogu u pružanju podrške članovima porodičnog sistema. Može da obuhvati sve članove jedne porodice, ili samo one koji su motivisani da učestvuju u terapijskom procesu, a može se raditi i sa pojedincem ili partnerima. Visoko je senzitivna za rad sa različitim marginalizovanim grupama.

Porodična terapija se primenjuje i efikasna je kad su u pitanju:

  • emocionalni i bihejvioralni problemi dece i adolescenata
  • bračni i partnerski problemi
  • razvod
  • komunikacioni problemi
  • razvoj i unapređenje roditeljskih veština
  • poremećaj ishrane
  • podrška porodici u različitim stresnim okolnostima (traumatska iskustva, gubitak, žalovanje).

Naši psihoterapeuti za bračnu i porodičnu psihoterapiju su Dr Jasminka Marković, Dečiji psihijatar i Sistemski porodični psihoterapeut i dr Jelena Srdanović Maraš, Specijalista medicinske psihologije i Sistemski porodični psihoterapeut.

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Kontaktiraj terapeuta