Psihoterapija podrazumeva primenu različitih metoda i tehnika koje pomažu odraslima, adolescentima i deci  da prevladaju poteškoće sa emocijama i ponašanjima. Odrasli se u psihoterapijski proces uključuju samoinicijativno zbog različitih emocionalnih i praktičnih problema.

Specifičnost psihoterapije u radu sa decom podrazumeva procenu da li je psihoterapija neophodna. Odluka se najčešće donosi  na prvom susretu nakon procene detetovog intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja. Psihoterapija se može sprovoditi individualno sa detetom, a može uključivati i celu porodicu. Pored razgovora psihoterapijski proces uključuje i crtanje, igranje igara, čitanje knjiga i druge metode koje doprinose promeni osećanja i rešavanju problema. Terapijski ciljevi mogu biti vrlo specifični (da dete mirno odreaguje kada mu se kaže ne) ili uopšteni (da dete prihvati razvod roditelja).

Najčešći problemi zbog kojih se roditelji odlučuju da zatraže konsultaciju psihoterapeuta su:

  • pojačani strahovi kod dece
  • školski neuspeh
  • agresivno ponašanje
  • teškoće prilikom uklapanja u vršnjačku grupu
  • problem u komunikaciji između članova porodice i sl.

Psihoterapeut za rad sa decom i adolescentima je dr Olja Dukić, PhD, REiKBT psihoterapeut.

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Kontaktiraj terapeuta