INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA I SAVETOVANJE

Psihoterapija je proces tokom koga terapeut i klijent zajednički rade na prevazilaženju klijentovih emocionalnih problema i problema u ponašanju. Psihoterapija može biti individualna, grupna, porodična i bračna ili terapija para.

Najčešći emocionalni problemi oko kojih psihoterapija pomaže su:

 • anksioznost
 • napadi panike
 • fobije (strah od visine, otvorenih i zatvorenih prostora i sl.)
 • strah od javnog nastupa
 • depresivnost, bezvoljnost
 • opsesivno-kompulsivni poremećaj
 • bes i agresivno ponašanje
 • odlaganje
 • zastoji u učenju
 • smetnje u seksualnim odnosima
 • drugi emocionalni problemi (stid, krivica i sl.).

Individualna psihoterapija se može sprovoditi i u formi online psihoterapije, putem skype-a.

Naši psihoterapeuti su Olivera Sekulić-Bartoš, MSc, REiKBT psihoterapeut i dr Olja Dukić, PhD, REiKBT psihoterapeut.

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Kontaktiraj terapeuta