Objavljeno

Windy Dryden je 2003. godine napisao knjigu The REBT Pocket Companion for Clients. Svrha jednog ovakvog džepnog vodiča je, kako sam Dryden kaže, da pomogne klijentima oko snalaženja u procesu REBT tretmana.  Osnovne postavke i karakteristike REBT pristupa, već su predstavljene na našem sajtu. Svaka “crtica” u ovom tekstu ima za cilj da ukaže na najbitnije elemente kako REBT filozofije i načina na koji konceptualizuje problem, tako i praktičnih uputstava u vezi sa poželjnim odnosom klijenta prema tretmanu, terapeutu, promeni koju putem terapije želi da postigne.

Redovi koji slede su odabrane preporuke iz ove knjige.

 • REBT je psihoedukativan terapijski modalitet. Zadatak terapeuta je da vas kao klijenta poduči kako se sa REBT aspekta mogu sagledati i prevazići vaši emocionalni problemi.
 • Sastavite i zapišite listu ciljeva koje želite da postignete terapijom. Ovo će pomoći vama i vašem terapeutu da, već na samom početku terapijskog procesa, usmerite pažnju na najvažnije probleme koje želite da rešite.
 • Preporučljivo je da terapijski ciljevi koje formulišete budu realni i dostižni. Na žalost, REBT vam ne može pomoći da promenite spoljašnje okolnosti ili druge ljude. Ipak, može vam pomoći da promenite i primenite nove oblike ponašanja kojima ćete, utičući na druge ljude i okolinu, povećati šanse da se dogodi promena koju želite da postignete.
 • REBT pravi razliku između praktičnih i emocionalnih problema. Ako želite da rešite praktičan problem najbolji put za ovo je da se, najpre, tokom terapije rešite nezdravog negativnog osećanja koje imate povodom praktičnog problema.
 • Tokom REBT tretmana vaš terapeut će koristiti takozvanu ABC šemu kako bi vam pomogao da jasnije sagledate svoj emocionalni problem. A označava događaj, okolnost ili okidač, B označava vaša uverenja o tom događaju tj. o A. Ova uverenja (B) mogu biti racionalna ili samopomažuća a mogu biti iracionalna ili samosabotirajuća. C označava osećanja i ponašanja koja su posledica ovih uverenja.
 • Može vam se dogoditi da pobrkate osećanja, C, sa događajem, A. Možete na primer reći da se „osećate odbačeno“ ili da se „osećate prevareno“. U realnosti, vi ste bili odbačeni ili bili prevareni (ili mislite da su vas odbacili ili prevarili) te, povodom ovih događaja tj. A imate neka osećanja tj.C. Razmišljanje u ABC okviru će vam pomoći da jasnije sagledate šta je događaj a šta su vaša osećanja povodom tih događaja.
 • Iracionalna uverenja – B iz ABC šeme su najčešće:
 1. ekstremna i rigidna
 2. nisu u saglasnosti sa realitetom
 3. nelogična su
 4. dovode do disfunkcionalnih emocionalnih, bihejvioralnih i kognitivnih posledica
 5. ometaju vas u postizanju životnih ciljeva
 • Po REBT-u, Iracionalna uverenja sadrže:
 1. apsolutistički zahtev (mora, treba, trebalo bi, ne sme)
 2. katastrofizaciju („Užasno je ako se to i to dogodi…“)
 3. nisku toleranciju na frustraciju („Ne mogu da podnesem to i to….“)
 4. globalno vrednovanje ili obezvređivanje („Ja sam grozan“, „On je kreten“)

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *