Objavljeno

Tokom 2017. godine održano je 9 edukacija za profesionalce na temu Samopovređivanje adolescenata, praktične smernice za procenu i terapijski rad. Sarađivali smo sa kolegama iz Novog Sada, Beograda, Subotice i Brčkog koje su ovu temu prepoznale kao značajnu. Obuku je završilo preko 100 profesionalaca, a evaluacije su odlične. Polaznici su procenili da su tokom treninga dobili korisne nove informacije, kao i praktična znanja i veštine koja će moći da primenjuju u svom svakodnevnom radu.

Poslednjih godina svedoci smo dramatičnog porasta problema samopovređivanja među mladima, kako u opštoj tako i u kliničkoj populaciji adolescenata. Na našem treningu se bavimo uzorima i različitim uticajima koji se nalaze u osnovi ovakvih ponašanja kod mladih. Analiziramo kako i kada uključiti porodicu u tretman. Predstavljamo terapijske intervencije koje su se pokazale efikasnim u tretmanu samopovređivanja mladih tokom višegodišnjeg iskustva autorki programa.

Edukacija traje 8 h, a u toku je procedura prijave edukacije u Komori socijalne zaštite.

Otkrivamo vam šta su neki od polaznika još rekli o edukaciji.

 1. Specifične veštine trenera su dobro upotrebljene u edukativnom radu.
 2. Veoma dobro koncipiran u prijatnoj, ali stručnoj atmosferi.
 3. Odlični predavači, korisni saveti, dobra atmosfera za rad.
 4. Sažeto, korisno i interesantno.
 5. Sjajno. Jedan od boljih treninga na kojima sam prisustvovala.
 6. Sve što sam čula je izuzetno korisno, vreme mi je proletelo.
 7. Topla, opuštena atmosfera. Seminar gde se može puno naučiti u prijatnom druženju.
 8. Odlazim osnažena, sa novim informacijama i očarana načinom prenošenja znanja voditeljki. Šarmantne, pristupačne. Sjajne!
 9. Konkretni saveti su retkost na uobičajenim seminarima, vama hvala za sve što ste podelile sa prisutnima.
 10. Realni primeri iz prakse su „meč lopte“ treninga.
 11. Predavačice su sjajne-način na koji rade sa grupom, način na koji rade sa adolescentima. Verujem da bih se prijavila za njihov naredni trening bez obzira na temu 🙂

,,Razlog prijavljivanja na trening „Samopovređivanje adolescenata“ bila je sve veća zastupljenost različitih oblika samopovređivanja kod dece i mladih, odnosno potreba za dobijanjem releventnih znanja i veština za pružanje podrške ovoj deci.

Na samom treningu su nam, na jasan i konzican način, prezentovana savremena gledišta o fenomenu samopovređivanja mladih, ali još važnije, konkretne smernice za prepoznavanje ovih ponašanja i mogući načini vođenja razgovora sa mladom osobom u krizi koji neće doprineti njenom stigmatizovanju i uvećanju osećanja stida.

Još jedna važna dobit, iz ugla ustanove u kojoj radim, jeste mogućnost prenošenja ovih znanja unutar kolektiva, te edukovanje hranitelja, koji neposredno brinu o deci i imaju najbolji uvid u njihova osećanja i ponašanja.”

Miodrag Petrović, MA psiholog, savetnik za hraniteljstvo

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd

,,Rad sa adolesentima je vrlo specifičan. Oni predstavljaju veliku i vulnerabilnu populaciju. Standardne edukacije koje prolazimo na osnovnim i specijalističkim studijama medicine, ne pružaju dovoljno informacija za rad sa ovakvim klijentima. Budući da ih često susrećem u svakodnevnoj praksi edukacija mi je bila i više nego korisna za dalji rad. Posebno osetljiva pitanja i teme suicidalnosti i samopovređivanja zahtevaju ozbiljan pristup i praktične smernice za detekciju i planiranje tretmana. Uputstva  kako pristupiti ovoj osetljivoj kategoriji i u kom pravcu planirati eventualni tretman, odgovori su, koji su mnogima od nas bili potrebni.

Zahvaljujući kreativnosti i senzibilitetu edukatora posebna pažnja posvećena je razumevanju osoba sa ovim problemom kao i uspostavljanju odnosa empatije. Svako od polaznika imao je priliku da na višetruke načine „prođe“ kroz ulogu klijenta. Raznolikost polaznika (socijalne službe, pedagozi, lekari, psiholozi i dr.)  doprinela je tome da se problematika sagleda sa više aspekata što je posebno važno, jer je i pristup problemu multidimenzinalan. Interaktivan rad, dobra atmosfera, koncizno, jasno  i sveobuhvatno osmišljeno.  Drago mi je da sam bila deo ove priče. Radujem se novim edukacijama u istom sastavu.“

Dr Jelena Mučibabić, psihijatar

Specijalistička psihijatrijska  ordinacija za decu, mlade i odrasle „Psychiatria Nova“, Novi Sad

,,Seminar o samopovređivanju mi je mnogo pomogao u svakodnevnom radu s obzirom da se sa time srećem često i do sada sam uglavnom imao utisak da motivi adolescenata nisu suicidalnost, na seminaru sam dobio  potvrdu toga i objašnjenje  kao i preporuke za tretman. Razrešio sam neke svoje dileme u vezi toga šta je moja uloga, a šta druge struke.

Seminar je kao i prethodni o porećajima ponašanja bio krajnje profesionalan, bio je ispunjen do poslednjih minuta čak sam stekao utisak da su predavači još mnogo toga hteli da kažu, a 8 sati je bilo malo. Ovako nešto se  ne događa često. Malo sam se osećao kao kukavičije jaje kao jedini lekar i u opšte jedini iz Sombora, pretpostavio sam da drugi nisu bili obavešteni, sada sam poslao poziv na dečije odeljenje i u školski dispanzer. Očekujem dalje slične seminare.”

Dr Karlo Karher, psihijatar

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *